De politie moet aan kamerverhuurder Frans Snel de data verstrekken van 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar. De bestuursrechter heeft Snel gelijk gegeven in de beroepszaak die hij had aangespannen tegen het korps, dat weigerde hem informatie te verstrekken in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob). Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester […]

Read More

Snel wil ook na vijf jaar nog dat vierde raam Een lustrum dat heel misschien leidt tot een feestje. De Alkmaarse kamerverhuurder Frans Snel geeft gisteren bij de Raad van State in Den Haag opnieuw gevraagd een vierde raam op Achterdam 3-5 te mogen exploiteren. Vijf jaar geleden begint Snels strijd tegen de weigering van […]

Read More

Politie met billen bloot over meldingen mensenhandel De politie moet wellicht toch deels met de billen bloot over 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar. Daarop stuurt de bestuursrechter aan. Kamerverhuurder Frans Snel lijkt aan het langste eind te trekken met zijn verzoek in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob). Met dank aan […]

Read More

30 meldingen van mensenhandel in grote niets verdwenen Gemeente Alkmaar schuift ‘hete aardappel’ door naar politie 30 meldingen van mensenhandel – toch een ernstig misdrijf – zijn in het grote niets verdwenen. Althans volgens de gemeente Alkmaar. Het wob-verzoek van Frans Snel is opnieuw afgewezen. De kamerverhuurder op de Achterdam is met de van-kastje-naar-de-muurtactiek verwezen naar […]

Read More

Reactie op interview Jan Keller, 24-12-2015 De actie telraam, die in tegenstelling tot wat u/de krant meldt niet in 2012, maar op 15 maart 2013 plaatshad, was inderdaad een overval en daarom terecht zeer bekritiseerd. Liefst 500 politiemensen waren blijkbaar nodig om 60 prostituees de schrik van hun leven te bezorgen. Zeven stoere knapen voor […]

Read More

‘Klachtenloket gebaseerd op gebakken lucht’ Opnieuw wordt over, maar niet met sekswerkers gepraat Prostitutie in Nederland is als voetbal: iedereen heeft er een mening over en spuit die ongevraagd. Nu vinden allerlei figuren, niet gehinderd door kennis van zaken, weer dat de sekswerkers een eigen, apart klachtenloket moeten krijgen. Waar anders nota bene het adagium […]

Read More

Verslag Hoorzitting   Datum             : 14 oktober 2015 Betreft             : Wob-verzoek de heer F. Snel Bezwaar          : 20150728/874839 Voorzitter        : A. Brandenburg Secretaris        : M. Blom Ter zitting is verschenen de heer F. Snel, bijgestaan door de heer J.B. van Faassen en mevrouw V. Platteeuw. De voorzitter verifieert een en ander, stelt de aanwezige leden […]

Read More

Achterdam Alkmaar in verzet tegen prostitutiewet De Achterdam komt in verzet tegen de prostitutiewet wrp. “Onze branche wordt de nek omgedraaid”, aldus voorvechtster Barbara van Brakel. Volgende week zal zij haar Alkmaarse collega’s vragen een petitie te ondertekenen tegen de wet. De wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche zou volgens menig politicus dé oplossing […]

Read More