Gedragscode ambtelijke integriteit Nr. 339 Algemene bepalingen 1.1 Deze Gedragscode geldt voor alle medewerkers in dienst van de gemeente Alkmaar met een ambtelijk dienstverband en een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 1.2 De Gedragscode is openbaar en te raadplegen via de intranetsite van de gemeente Alkmaar. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 1.1 Ambtenaren stellen bij hun handelen de kwaliteit van […]

Read More

Geachte mevrouw Platteeuw, Van de financiële afdeling van de gemeente Alkmaar heb ik begrepen dat de betaalbaarstelling na het genomen schadebesluit in de bovengenoemde zaak niet afgerond kan worden omdat de exacte gegevens als rekeningnummer, naw-gegevens van de ontvanger etc niet door u zijn aangeleverd. Ik verzoek u dan ook om per mail op te […]

Read More

De discussie over het prostitutieloket in Alkmaar is nog niet voorbij. Kamerverhuurder Frans Snel  blijft volhouden dat burgemeester Piet Bruinooge een verkeerde voorstelling van zaken geeft.  Bruinooge reageerde dinsdag op het maandag geplaatste bericht op ouderenjournaal ‘Alkmaar liegt over spookloket’. In Snels vergunning staat dat hij alleen kamers mag verhuren aan prostituees die een registratiebewijs […]

Read More

Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met bijvoorbeeld Oost-Europese migranten, instaat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen. (reactie gemeente Alkmaar 2011) Onderwerp: prostitutieloket Alkmaar, 10 november 2014 Geacht gemeenteraadslid, Wist u […]

Read More