Achterdam Alkmaar in verzet tegen prostitutiewet

De Achterdam komt in verzet tegen de prostitutiewet wrp. “Onze branche wordt de nek omgedraaid”, aldus voorvechtster Barbara van Brakel. Volgende week zal zij haar Alkmaarse collega’s vragen een petitie te ondertekenen tegen de wet.

De wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche zou volgens menig politicus dé oplossing voor het probleem van mensenhandel. Een van de maatregelen in de wrp is dat gemeenten een vergunningenstelsel moeten invoeren. Tot nu toe waren gemeenten autonoom in hun keuze. Met de invoering van de wet wordt het in heel Nederland verboden een seksbedrijf uit te oefenen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Dit betekent dat elke exploitant, maar ook iedere prostituee, escortdame en huisvrouw met ‘liggende bijverdiensten’ een vergunning moet hebben om seksuele handelingen te (laten) verrichten.  Bij overtreding riskeert de prostituee gevangenisstraf.

“De politie krijgt verregaande bevoegdheden om woningen van sekswerkers binnen te treden zonder rechtelijk bevel als daar illegale prostitutie wordt vermoed. Aan alle kanten wordt het sekswerkers moeilijk gemaakt om hun werk te doen. Bovendien is er de registratieplicht, waarmee de privacy wordt geschonden van de prostituee.” Dat zegt prostituee Barbara van Brakel. Sinds haar werkplek aan het Zandpad in Utrecht werd gesloten op vermoedens van mensenhandel is zij een onvermoeibaar voorvechtster voor decriminalisering van de prostitutiebranche.

“Hoewel de regels deels bedoeld zijn om misstanden tegen te gaan, zullen deze regels de misstanden alleen maar in de hand werken. De overheid raakt het zicht op de branche kwijt. Die gaat ondergronds. Gedwongen prostitutie ga je helaas niet tegen, want die laat zich niet tegenhouden door regels.”

“Ga samenwerken met de prostituees, overheid, en laat je niet steeds adviseren door belangenverenigingen die vaak hun eigen belangen meer behartigen dan die van de prostituees. 330 legale prostituees verloren hun legale werkplek in 2013. Tot op heden is er niemand veroordeeld voor mensenhandel.”

Prof. dr. Dina Siegel  van het Pompe Instituut schreef samen met zeven andere wetenschappers het boek Closing brothels or closing eyes. Een van de conclusies was dat de genoemde 330 prostituees buitenproportioneel gestraft zijn door ondoordacht of overhaast handelen van de gemeente Utrecht in hun strijd tegen mensenhandel.

Barbara: ”Triest om hierbij op te merken dat in de periode 2000-2014 maar vier tot acht prostituees slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. Een groot deel van de legale 330 prostituees van het Zandpad zijn illegaal gaan werken doordat er zoveel bordelen zijn gesloten in Nederland. Zij willen dolgraag legaal werken, maar de overheid maakt het onmogelijk.  Met de wrp worden zij nog eens extra gestraft.”

Barbara gaat dinsdag 20 oktober haar collega’s op de Achterdam stuk voor stuk langs om uit te leggen wat de wrp inhoudt. Ze kondigt tegelijkertijd aan dat ze op donderdag 22 oktober  opnieuw voor de deur zal staan en dan vraagt om een handtekening onder de opgestelde protestbrief ‘Daarom zeggen de prostituees nee tegen de wrp, díe naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De handtekeningen van de prostituees worden notarieel vastgelegd in verband met de privacy.