De discussie over het prostitutieloket in Alkmaar is nog niet voorbij. Kamerverhuurder Frans Snel  blijft volhouden dat burgemeester Piet Bruinooge een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Alkmaar risicobeheer

Bruinooge reageerde dinsdag op het maandag geplaatste bericht op ouderenjournaal ‘Alkmaar liegt over spookloket’. In Snels vergunning staat dat hij alleen kamers mag verhuren aan prostituees die een registratiebewijs hebben van dat loket, dat mensenhandel en uitbuiting moet voorkomen. Maar dat loket bestaat helemaal niet, weet Snel.

De exploitant van de Achterdam:  “Toch suggereert de burgemeester dat steeds. Ik citeer uit een door de burgemeester ondertekende brief die op 3 maart 2011 aan de Tweede Kamer is gestuurd: ‘Registratie van prostituees heeft als belangrijk doel signalen van uitbuiting op te vangen en daar op te acteren. Tijdens besprekingen van het wetsvoorstel zijn zorgen geuit over het signalerend vermogen van gemeentelijke ambtenaren. Mijn ervaring daarmee zijn juist zeer positief’, aldus Bruinooge.“

“Let op wat hij dan schrijft: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.”

Snel wil graag van de burgemeester weten waar die meldingen zijn.  “Maar reken er op dat hij dat niet kan vertellen, omdat het niet waar is. En kan Bruinooge me ook vertellen hoe het komt dat op de site van het ministerie van veiligheid en justitie staat dat het prostitutieloket Alkmaar open is sinds 1 maart 2010? Zijn reactie dat die site niet geldig is, kan ik niet plaatsen. Het staat ook nergens dat dit ongeldig is. Wederom wordt een suggestie gewekt.”

Volgens de burgemeester weet Snel heel goed dat de gemeente wacht met de invoering van de registratieplicht van prostituees in de stad tot de wet regulering prostitutiebranche van kracht is geworden.  Dat ambtenaren hem meermalen daarop zouden hebben gewezen, bestrijdt Snel. “Bruinooge denkt blijkbaar dat ik als 72-jarige dement en lijdend aan Alzheimer ben. Maar ik verhuur al ruim 30 jaar professioneel kamers op de Achterdam en weet wat er speelt. Dus weer een suggestief verhaal.”

“Als de gemeente duidelijk was geweest in zijn beleid en opstelling tegen de exploitanten, had ik me een hoop advocaatkosten aan bezwaarschriften kunnen besparen.”Als voorbeeld geeft Snel de onaangekondigde inkorting van de looptijd van een vergunning van drie naar een jaar. “Slechts door daar weer een juridische procedure over te beginnen, moest Bruinooge dit besluit terugdraaien naar drie jaar.”

Tenslotte stelt Bruinooge dat er binnen een landelijke werkgroep aanpak prostitutieproblematiek – onder leiding van hetzelfde ministerie van veiligheid en justitie – wordt gewerkt aan de wijziging van hoofdstuk 3 van de algemene plaatselijke verordening: ” Zodra deze wijziging is opgenomen in de APV van Alkmaar, wordt duidelijk hoe Alkmaar de registratieplicht vorm geeft.”

Snel, die problemen met Bruinooge heeft sinds diens komst in 2007: “Waarom staat dat dan niet in onze vergunningen aangegeven? Waarom wordt in de voorschriften en regels bij de vergunning de suggestie gewekt dat de registratie verplicht is om de vergunning te houden?”

“In het verleden zijn er ramen gesloten op basis van niet meer dan vermoedens. Misdrijf of mensenhandel is in die gevallen nooit bewezen, maar toch moesten de kamers dicht. Deze burgemeester wil af van de prostitutie en om dat te bereiken, schuwt hij geen enkel middel. Suggestieve verhalen, verkeerde voorstelling van zaken, om de hete brei heen draaien, traineren van reacties op bezwaren: alles mag blijkbaar.”