In dit artikel stel ik mezelf de vraag, of de regering daadwerkelijk bezig is met het bestrijden van gedwongen prostitutie, of dat ze onder het mom van bestrijden, een graantje mee willen pikken over (de ruggen van) vrouwen, die onder druk staan, mishandeld worden, uitgebuit worden, bedreigd worden, zonder dat ze daadwerkelijk een goed hulpverleningsplan […]

Read More

Fiod zet Frans Snel ‘onrechtmatig’ onder druk om af te zien van exploitatie Achterdam 20-26 Beslissing over 26 peeskamers komt er zo goed als zeker niet Alkmaar – De kans dat Achterdam-exploitant Frans Snel binnen veertien dagen 26 peeskamers erbij heeft, is minimaal. Bestuursrechter M. Zijp wil haar vingers niet branden aan de heikele kwestie. […]

Read More

Situatie Zandpad: Een overzicht Zoals de meeste lezers waarschijnlijk niet ontgaan is zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Dit is natuurlijk bij uitstek het moment voor de Utrechtse burger om zijn of haar stem te laten horen over de Utrechtse gemeentepolitiek. In aanloop naar deze verkiezingen hierbij een blogpost met een kort overzicht van de raamprostitutie […]

Read More
Kamerverhuurder Frans Snel presenteert Zwartboek

ALKMAAR – Frans Snel, kamerverhuurder op de Alkmaarse Achterdam heeft – in samenwerking met journalist Arno Ruitenbeek – een boek geschreven over het beroemdste straatje in Alkmaar. Zwartboek – zoals het boek heet – beslaat de jaren 2011 tot en met 2013, volgens Snel een inktzwarte periode voor de Achterdam. Snel en zijn advocaten zijn […]

Read More

Frans Snel van de Achterdam presenteert zwartboek Gepubliceerd 28 januari 2014 | Door Arno Ruitenbeek Door Arno Ruitenbeek ALKMAAR – Frans Snel, kamerverhuurder op de Alkmaarse rosse straat Achterdam, presenteert vandaag zijn zwartboek. In rake bewoordingen toont hij aan dat de burgemeester geen middel onbenut laat om de 72-jarige ondernemer het leven zuur te maken. Frans Snel schrijft in […]

Read More