De vieze spelletjes van Piet Prostitutie

Ik heb op deze site en op andere podia vaker aandacht gevraagd voor de vieze spelletjes die  burgemeester Bruinooge speelt. Om te voorkomen dat mensen ooit vergeten hoe Piet Prostitutie manipuleert en chicaneert, hier een gevalletje intimidatie die typerend is voor Bruinooge.

Vooral ook actueel interessant in het licht van het proces tegen Willem Holleeder, over wiens bezittingen op de Achterdam veelvuldig wordt geschreven.

Het gaat om Achterdam 20, 22, 24 en 26. De panden 20-26 waren/zijn ‘besmet’, want volgens de gemeente en het openbaar ministerie, betaald met  drugs- en Heineken-ontvoeringsgeld. Tegen de eigenaressen, de (ex-)echtgenotes van Johan ‘De Hakkelaar’ V. en Bertus H., liep een strafrechtelijk onderzoek wegens witwassen.

Om die reden is mijn, in 2011 aangevraagde exploitatievergunning voor die panden op 2 november 2011 niet ontvankelijk verklaard. Mijn advocaten hebben daar op 29 november van dat jaar bezwaar tegen gemaakt.

Dat zint iemand op het stadhuis, vermoedelijk burgemeesterpiet zelf, niet. Een paar dagen na indiening van het bezwaar word ik benaderd door een ambtenaar van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD/ECD, die aandringt op een persoonlijk gesprek met mij. Hij wil niet vertellen waarover het moet gaan. Omdat ik niet weet wat me te wachten staat, maak ik een afspraak.

Ik laat me tijdens de ontmoeting met de FIOD-types vergezellen door advocaat Geert Iem Roos uit Almere. Al snel blijkt het niets met fiscale aangelegenheden te maken te hebben. Mij wordt in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat ik er verstandig aan doe de bestuursrechtelijke procedure voor de vergunning Achterdam 20-26 in te trekken. ‘Anders wordt u van overheidswege zonder meer aangemerkt als verdachte van strafbare gedragingen, zoals het witwassen van gelden.’

Ik wil niet buigen voor intimidatie en misbruik van recht. Toch besluit ik af te zien van de exploitatievergunning. Want ik heb weliswaar geen strafblad, maar op deze slinkse wijze willen ze (Piet B. en zijn vazallen) me er wel eentje aansmeren. En dan kan ik ook fluiten naar de andere vergunningen. Dat weten ze.

Deze en andere smerige praktijken zijn ook te lezen in mijn Zwartboek Frans Snel. Op aanvraag kan ik u een digitale versie toezenden.