IMG_0046 IMG_0047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkmaar, 30 oktober 2015

Geachte heer Verhagen,

  Ik heb met verbijstering en afschuw uw rechtbankverslag in de Alkmaarsche Courant, ‘Eis: 2,5 jaar tegen pooier’ van heden 30 oktober, gelezen.

Het artikel is onvolledig en feitelijk onjuist. Dat geldt met name daar waar u schrijft ‘een Roemeense pooierbende die Oosteuropese vrouwen als prostituee op de Achterdam in Alkmaar liet werken’, ‘van de bende die vanuit Alkmaar opereerde’ en ‘De Hongaarse die door C. achter het raam op de Achterdam zou zijn gezet’.

Ik verwijs ten eerste naar het onderstaand persbericht van het openbaar ministerie. Let vooral op de derde alinea: De 6 veroordeelden zouden tussen 2010 en begin 2013 in wisselende samenstelling 6 vrouwen vanuit Roemenië naar Nederland hebben gebracht of gehaald om als prostituee te laten werken op de Achterdam in Alkmaar, de Wallen in Amsterdam en in een geval op het Zandpad in Utrecht. Daarbij zouden ze de vrouwen hebben uitgebuit. Ook zijn zij veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Een van de slachtoffers meldde zich in maart 2013 toen in Alkmaar op de Achterdam een grote mensenhandelactie (Telraam) plaatsvond. Er werden toen gesprekken gevoerd met alle prostituees.

Hieruit blijkt dat de bende vanuit Roemenië opereerde (waar de nieuwe verdachte, Romi M. in uw verhaal ook werd opgepakt) en dat de vrouwen onder meer op de Achterdam, maar ook in andere gemeenten achter de ramen zaten. Bedoelde Hongaarse, mevrouw Kovacs, heeft maar een heel korte tijd op de Achterdam gewerkt en is daarna onder meer aan de slag gegaan in Utrecht. Ik kan uw daar, als kamerverhuurder op de Achterdam, de bewijzen van leveren. Tijdens de zitting heb ik zelfs haar gegevens gecontroleerd.

Haar vriend, die als getuige optrad in de rechtszaal op 29 oktober, verklaarde ook dat hij contact had opgenomen met de politie in Utrecht en daarna die van Den Haag op het moment dat Kovacs aangaf uit het leven te willen stappen. Van Alkmaar is hier helemaal geen sprake.

Nog een ding moet mij dienaangaande van het hart. Ik was aanwezig op de zitting en heb u tijdens het getuigenverhoor en daarvoor tijdens de ronde verzoeken van de beide advocaten geen letter zien schrijven. U was bezig met uw gsm. In genoemde periode zijn veel namen van gemeenten en landen(België, Engeland, Hongarije, Birmingham, Utrecht, Zoetermeer, Amsterdam) gevallen, maar niet een keer Alkmaar.

Ik kan u verzekeren dat wij er alles aan doen om de Achterdam schoon en veilig te houden voor sekswerkers en klanten. Wij houden ons aan de vele regels en voorschriften. Mensenhandelaren als de door u beschreven Roemenen krijgen bij ons geen kans; bij het minste of geringste vermoeden van uitbuiting nemen wij maatregelen.

Door op deze wijze de Achterdam eenzijdig in een slecht daglicht te plaatsen, draagt u bij aan het, met door burgemeester Bruinooge opgeroepen, uiterst verwrongen beeld dat onwetende burgers van het Alkmaarse prostitutiegebied hebben. Door dit soort ongenuanceerde berichtgeving brengt u bovendien grote (financiële) schade toe aan mijn bedrijf en dat van mijn collega-ondernemers. Uw artikel is dan ook in handen gesteld van mijn advocaten, om te bezien of wij u aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden en nog te lijden schade.

Deze brief gaat ook naar de leidinggevenden van de redactie van het Noordhollands Dagblad en de Alkmaarsche Courant.

Groet,

Frans Snel

Kamerverhuur Snel
Achterdam 3-5

 

Nieuwe aanhouding in mensenhandelonderzoek

24 oktober 2014 – Arrondissementsparket Noord-Holland

De Roemeense politie heeft vorige week een nieuwe verdachte aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel.

Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Eerder dit jaar zijn in hetzelfde onderzoek 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen variërend van 1 tot 2,5 jaar voor mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. Het OM verdenkt de 28-jarige Roemeen die nu is aangehouden van het leidinggeven aan die criminele organisatie. Hij wordt niet verdacht van het persoonlijk uitbuiten van prostituees.

De 6 veroordeelden zouden tussen 2010 en begin 2013 in wisselende samenstelling 6 vrouwen vanuit Roemenië naar Nederland hebben gebracht of gehaald om als prostituee te laten werken op de Achterdam in Alkmaar, de Wallen in Amsterdam en in een geval op het Zandpad in Utrecht. Daarbij zouden ze de vrouwen hebben uitgebuit. Ook zijn zij veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Een van de slachtoffers meldde zich in maart 2013 toen in Alkmaar op de Achterdam een grote mensenhandelactie (Telraam) plaatsvond. Er werden toen gesprekken gevoerd met alle prostituees.

De verdachte die nu is aangehouden is begin deze week door Roemenië aan Nederland overgedragen en is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft hem voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij zou de anderen in staat hebben gesteld de vrouwen uit te buiten.