Fiod zet Frans Snel ‘onrechtmatig’ onder druk om af te zien van exploitatie Achterdam 20-26

Beslissing over 26 peeskamers komt er zo goed als zeker niet

Alkmaar – De kans dat Achterdam-exploitant Frans Snel binnen veertien dagen 26 peeskamers erbij heeft, is minimaal. Bestuursrechter M. Zijp wil haar vingers niet branden aan de heikele kwestie.

De kort-gedingzitting, waarin Snel en advocate Vera Platteeuw vragen om een, eerder herhaaldelijk door de gemeente geweigerde exploitatievergunning voor de panden Achterdam 20, 22, 24 en 26, begint met een spervuur van vragen van de rechter. ‘Oude rot’ Zijp wil de pleidooien van Platteeuw, noch die van gemeenteraadsvrouw Ilse van der Poel horen, maar toetst haar enorme dossierkennis en grote juridische ervaring aan die van de respectieve advocaten.

Voor de ogen van publiek en pers openbaart zich een felle discussie over wetten, regels, interpretaties daarvan en jurisprudentie. Platteeuw heeft in het snotje dat Zijp met een verborgen agenda werkt en wordt fel, waar ze eerder in de wachtruimte haar boze en verdrietige cliënt nog heeft geprobeerd te kalmeren.

Chantage

Snels ‘straatvechtertje’ krijgt uiteindelijk wel gedaan dat in het verslag van de rechtszaak wordt opgenomen dat de autoriteiten Snel onder druk hebben gezet om van de exploitatievergunning voor de panden 20-26 af te zien. ‘Onrechtmatig’, is de conclusie van de advocate. Het riekt zelfs naar chantage, dat de Fiod/ECD de exploitant uitnodigt voor een verhoor als getuige en hem dan in bedekte termen vertelt dat als hij niet afziet van de exploitatie van die panden, hij wordt aangemerkt als verdachte van witwassen.

Want de panden zijn eigendom van de (ex-)vrouwen van gokkastenexploitant Bertus H. en drugsbaron Johan ‘De Hakkelaar’ V. Volgens het openbaar ministerie hebben zij 20-26 betaald met crimineel geld (een deel van het Heineken-losgeld en hasjwinsten). De strafzaken Goudsnip en Citypeak in het najaar gaan daarover.

Platteeuw heeft een cd-rom en een uitgeschreven versie van het opgenomen verhoor. Op Zijps verzoek krijgt Van der Poel ook een kopietje van de gewraakte passage. Platteeuw wil dat iedereen er goed notie van neemt dat de gemeente in casu burgemeester Piet Bruinooge en de Fiod een vuil spel spelen. Als Snel strafrechtelijk wordt vervolgd, is het over met zijn blanco strafblad en kan hij elke exploitatievergunning vergeten, ook die van de via de rechter al afgedwongen vergunning voor Achterdam 3-5 met drie peeskamers (Snel, die er op dat moment elf in zijn bezit had, had er vier gevraagd voor deze panden).

Kwijt

Want dan laat Bruinooge een Bibob-procedure op Snel los en gaat de laatste, net als collega Koos Nool, de bietenbrug op. Nool is na een uitputtende strijd met Bruinooge 67 ramen kwijtgeraakt. En dan kan de burgemeester na zijn triomf hebben geroepen, aldus Platteeuw, dat elke fatsoenlijke ondernemer een vergunning kan aanvragen. Een facade, een farce. ,,Iedereen weet wat Bruinooge wil: de Achterdam schoonvegen.”

Daarom roken ze haar cliënt nu ook uit.  De vergunning wordt steeds geweigerd, met het argument dat in het bestemmingsplan Achterdam het huidige aantal van 69 ramen als bovengrens telt en die 26 van Snel niet toegestaan zijn. Bovendien zou daardoor de overlast – nachtelijk geschreeuw, fout geparkeerde auto’s, wildplassen – in dit oude deel van de binnenstad te veel toenemen. Van der Poel kan geen cijfers van het overlast tonen – ‘Maar het is er wel, echt’. Platteeuw maakt korte metten met de gemeentelijke weigeringsgronden: ,,De 69 zijn nergens vastgelegd, net zo min als de zogenaamde klachten van omwonenden. En overlast? Nooit iets over gelezen in de tientallen jaren dat er meer dan 130 ramen op de Achterdam waren.”

Dan komt de aap uit de mouw. Zijp kondigt aan dat ze ‘het te ver vindt gaan’ om in kort geding Snel een vergunning te verlenen. ,,Dat zal ik niet gemakkelijk doen. Ik denk dat ik een meervoudige kamer (van drie rechters, AR) zal vragen zich in een bodemprocedure over deze complexe materie te buigen.” Platteeuw heeft het zien aankomen en probeert nog een keer tevergeefs de rechters te overreden wel voor 16 juli uitsluitsel te geven en verlaat aangedaan de rechtszaal.

Door Arno Ruitenbeek