De politie moet aan kamerverhuurder Frans Snel de data verstrekken van 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar. De bestuursrechter heeft Snel gelijk gegeven in de beroepszaak die hij had aangespannen tegen het korps, dat weigerde hem informatie te verstrekken in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob).

Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester Piet Bruinooge een brief aan de Tweede Kamer. Thema: wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche: ‘Registratie van prostituees heeft als belangrijk doel signalen van uitbuiting op te vangen en daar op te acteren.’ Vervolgens schrijft Bruinooge: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.

Snel, die peeskamers op de Achterdam verhuurt, en zijn advocaat verzoeken de gemeente, met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, in mei 2015 om alle stukken te overleggen over of in verband met de 30 meldingen. De gemeente reageert met het besluit Snel niets te kunnen laten zien, omdat er niets meer is. De emails met en over de meldingen zijn gewist.

Bruinooge verwijst naar de politie. Die ook weigert mededelingen te doen, want: ‘De meldingen bevatten gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die worden beschermd door het regime van de wet politiegegevens (wpg) en kunnen niet met een beroep op de wob worden geopenbaard’.

Snel stel voor dat de autoriteiten de documenten zwarten, zodat de gegevens van personen onleesbaar zijn, en wil desnoods genoegen nemen met een opsomming van de 30 meldingen met uitsluitend de datum van melding en aard van melding (uitbuiting, mensenhandel). De instanties vertikken het. Dus gaat Snel in beide gevallen in beroep.

De zaak dient in september. Nu heeft de rechter, die de 30 geheimgehouden meldingen heeft gezien om tot een afgewogen beslissing te komen, uitspraak gedaan. En zoals hij tijdens de zitting al aangaf, vindt  hij dat de data van de meldingen niet onder de wpg vallen en dus mogen worden vrijgegeven ‘om aan de gemoedsrust van de heer Snel tegemoet te komen’. Want, zo concludeert de magistraat,  ‘het gaat in de overgrote meerderheid om meldingen door gemeenteambtenaren die twijfel hebben over een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie’.

Niet alleen krijgt Snel de data, maar 992 euro aan proceskosten van de politie. De gemeente krijgt overigens wel gelijk van de rechter. De mails zijn niet (meer) bij de gemeente. Snel heeft zes weken de tijd om tegen beide uitspraken in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.