Aan alle ambtenaren van de gemeente Alkmaar: Kampioen Traineren.
Het Houd Niet Op, Niet Vanzelf!

Aan alle ambtenaren van de gemeente Alkmaar, die de laatste zeven jaar mijn dossiers hebben behandeld .

Laat ik beginnen met mijn felicitaties aan u, ambtenaren. U bent kampioen traineren. Ongelofelijk hoeveel tijd u telkens weer neemt om vragen en officiële stukken van mij en mijn advocaten te beantwoorden.

Ook dit keer weer hebt u er drie maanden, dus twaalf weken over gedaan. Ik sluit allang niet meer uit dat dit uit pure minachting is voor mij als burger en ondernemer. Jurist B. bijvoorbeeld toont pas daadkracht als hij een brief op poten van me krijgt, waarin ik aankondig bij de nationale ombudsman een klacht in te dienen over de laakbare handelwijze van de gemeente cq haar ambtenaren. B.  kan dan wel in twee dagen reageren.

Ik denk dat hoogleraar Kasper van de Berg van de Rijksuniversiteit Groningen groot gelijk heeft als hij bij BNR Nieuwsradio stelt: ‘Gemeenteambtenaren volgen bijna altijd het beleid van hun wethouder cq burgemeester, tot het geweten opspeelt’. Ik heb in de afgelopen zeven jaar nog geen spoortje van geweten bij u allen ontdekt. U dient te voorkomen dat er onnodige kosten worden gemaakt.

U heeft lak aan de gedragscode ambtelijke integriteit, die van u eist dat u verantwoordelijk omgaat met de middelen

Telkens vindt u weer nieuwe, niet valide argumenten om mij te dwarsbomen. Een greep uit vele:

  • Op 24 juli 2017 schrijft unitmanager vergunning- en subsidieverlening R.J.J.G. : ‘Wij hebben op 17 juli 2017 geconstateerd dat u in de afgelopen drie jaar geen gebruik heeft gemaakt van de van rechtswege verleende vergunning (….) besluit om in te trekken’.
  1. weet dondersgoed dat ik deze vergunning nooit had kunnen gebruiken. De APV, waarin een maximumaantal ramen van 69 staat, gaat boven het bestemmingsplan waarop de vergunning is verleend. Als hij dat niet weet, is hij niet geschikt voor zijn werk.
  • Op 31 juli 2017 een mail van ene P.M.V. over hetzelfde onderwerp.
  1. duikt als een duveltje uit een doosje op in dit dossier. Wie is hij, wat is zijn functie, welke bemoeienis heeft hij ermee? Wordt deze man ingezet om het proces extra te vertragen?
  • weer. 31 augustus 2017. ‘Uit het hygiënerapport van 4 november 2016 blijkt dat de vierde kamer niet is geïnspecteerd (…) Ook daarom is de aanvraag afgewezen’.
  • 22 november 2017: “Bij navraag bij de GGD blijkt dat er drie kamers zijn gecontroleerd en kan niet worden achterhaald welke drie kamers dat precies betreffen’.

Had G.  dat niet eerst moeten controleren, voordat hij allerlei onzin schrijft en conclusies trekt? Overigens, op 6 februari van dit jaar meldt de GGD: vier kamers gecontroleerd, waarvan drie in gebruik.

Ik sluit af. Bij wet is het strafbaar een burger cq ondernemer nodeloos te laten procederen. De gemeente Alkmaar is dus zo strafbaar als wat. U mag er van uitgaan dat ik bovenstaande ook opneem in mijn klachtenprocedure bij de nationale ombudsman.

Alkmaar, 29 maart,

Frans Snel

[email protected]