In de gemeente Alkmaar krijgt het recht niet zijn beloop!

Dat Piet Prostitutie Bruinooge van lang zal hij leven mij nooit iets zal gunnen , weten mijn advocaten en ik al lang . Maar uit een waarschijnlijk per ongeluk aan mij toegestuurde mailwisseling  tussen burgemeester posten en een van zijn adviseurs blijkt dat hij zelfs een AANTAL JURIDISCHE RISICO S op de koop toe neemt , om mij de vergunning  voor de vierde kamer op de Achterdam 3/5 te onthouden .Nu Burgemeester Piet ik kan U verzekeren dat U een probleempje hebt

Even slikken misschien  maar de RAAD VAN STATE  heeft beslist ! Even de uitspraak goed doorlezen.

Echter, in  de gemeente Alkmaar krijgt het recht niet zijn beloop  (Nog niet)

Omdat ik vrijwel als enige de handel en wandel van Piet Bruinooge  niet voor zoete koek slik en wij regelmatig tegenover elkaar staan  in uiteen lopende rechtszaken  waarbij  de heer Bruinooge  uitblinkt door afwezigheid  en een menagerie  aan ambtenaren  en advocaten  het vuile werk  laten opknappen , krijg ik die vergunning vierde kamer niet .

Wat ik gisteren wel kreeg en graag openbaar maak , is de mailwisseling over mijn bezwaar tegen de weigering  van de vergunning vierde kamer  tussen een ambtenaar- adviseur  en Piet Bruinooge .

Ze hebben lak aan de uitspraak Raad van State .

Spelen het spel oneerlijk  en om dat ze weten dat men NOOIT de Fair Play Cup zal  winnen schakelen ze snel hun advocaten in om te kijken waar ze zich kunnen indekken .

Liever neemt Piet Bruinooge juridische risico ’s dan Frans Snel tegemoet te komen .

Een Mentaliteit van l.. k..

F.Snel

[email protected]

Telf :0651161616

P.S Mijn advocaat zit te smullen .

Van: Jakob B.
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 15:05
Aan: Bezwaar <[email protected]>; Piet Bruinooge
CC: Piet D.; Jakob B.
Onderwerp: RE: Concept beslissing op bezwaar vierde kamer de heer Snel, CH 201801031787039

Beste Anita,

Hierbij ga ik akkoord met de in de bijlage aan mij voorgelegde beslissing op bezwaar.

Met vriendelijke groeten,

 

  1. M. Bruinooge

Burgemeester

Van: Bezwaar
Verzonden: woensdag 20 juni 2018 10:54
Aan: Piet Bruinooge
CC: Jakob B.
Onderwerp: Concept beslissing op bezwaar vierde kamer de heer Snel, CH 201801031787039

Goedemorgen Piet,

Naar aanleiding van het bezwaarschrift van de heer Snel tegen de weigering van zijn aanvraag voor een vierde kamer aan Achterdam 3-5 hebben wij op 19 april 2018 een overleg gehad. Daarin hebben we de verschillende besluitopties besproken, bestaande uit het ongegrond verklaren van het bezwaar (waarmee aan aantal juridische risico’s gepaard gaan), of gegrond verklaren van het bezwaar en alsnog in (tijdelijke) afwijking van het beleid vergunning verlenen, waarna ofwel verruiming (een 70e kamer opnemen in beleid), ofwel verscherping (de verdeelsleutel aanscherpen) van de Nadere regels prostitutie voor 2020 noodzakelijk zou zijn. Een bestaande vergunde kamer van een andere exploitant intrekken werd niet als realistische optie gezien.

Bestuurlijk was de wens geen 70e kamer toe te staan. Daartoe is het dossier overgedragen aan Schenkeveld Advocaten en inmiddels is een conceptbeslissing op het bezwaarschrift opgesteld. Die treft u hierbij aan. De inhoud is uiteraard afgestemd met Vincent, Annemiek, Piet D en Walter en ziet op ongegrond verklaring van het bezwaar, en in stand laten van de weigering van een exploitatievergunning.

Ik verneem uw beslissing graag.

Groet van Anita W.

Bezwaar en Beroep