DE LAKEIGerard-van-Engelen

Burgemeester Piet Bruinooge heeft in zijn nimmer aflatende strijd tegen de Achterdam hulp van diverse kanten.
Niet alleen van de koddebeiers (inmiddels nationaal, maar niet slimmer) en het openbaar toilet, lees ministerie. Ook uit, voor velen onvermoede hoek is er steun: van de Alkmaarsche Courant / het Noordhollands Dagblad.

De redacteuren zijn lakeien, die knippen en buigen voor de bestuurders; mogelijk bang dat ze hun luizenbaantje verliezen, nu steeds meer abonnees en adverteerders het hebben gehad met het NHD.
Het recent verschenen boek over de Achterdam dat in detail aantoont met welke dubieuze methoden de prostitutie de nek wordt omgedraaid, wordt doodgezwegen in een krant die pretendeert het nieuws van en over de regio te brengen. Mijn actuele zwartboek was dezelfde onjournalistieke behandeling beschoren.

Met name verslaggever Gerard van Engelen heeft zich in zijn smoezelige geschriften gepresenteerd als onbezoldigd woordvoerder van de burgemeesterpiet. Van E. is zo weinig kritisch, dat hij in de volksmond intussen bekend staat als hoofdlakei. Hofnar was misschien ook een goede benaming geweest, want de mensen die werkelijk weten wat er gaande is op de Achterdam, moeten – zij het hoofdschuddend – lachen om Van E.’s sprookjes. Reden om er zo weinig mogelijk op in te gaan.

Maar zijn ongenuanceerde artikel van afgelopen zaterdag 5 april onder de kop ‘Seksleed Alkmaar bij de rechter’ schreeuwt om een reactie. Ten eerste doet de hoofdlakei alsof de mensen die voor de rechter stonden, de daders zijn. Maar ze zijn nog niet veroordeeld, dus zijn ze verdachten. Onschuldig tot het tegendeel is bewezen.

Dan doet Gerardje het voorkomen dat deze verdachten zijn opgepakt naar aanleiding van de schandalige actie ‘Telraam’ op de Achterdam, op 15 maart 2013. Dat is pertinent niet waar. Het draait om zeven mannen, die al in 2010 zijn aangeklaagd door vijf Roemeense vrouwen. Drie jaar zitten er tussen de ene en de andere zaak; waar is toch het verband ertussen, meneer de stukkiesschrijver?

Een andere onwaarheid is dat er op en door de bewuste actie-avond twee mannen zouden zijn opgepakt. Het duo was al langer onderwerp van onderzoek. Van E. laat bovendien, mogelijk vanuit goedkoop effectbejag of omdat dit zijn meester, Piet, niet goed uitkomt, onbesproken dat een van die twee zes maanden geleden is vrijgesproken. De ander zit vast, omdat hij boos was dat zijn vriendin aan de coke zat en hij haar een koekie gaf. Anders heet dat, ook bij de krant, huiselijk geweld. Als het ook maar iets met de prostitutie te maken heeft, wordt het plotseling een pooier die vrouwenhandel drijft.

Ik ben tegen de vrouwenhandel, tegen welke uitwas van onze branche. Maar ik ben minstens zo tegen zogenaamde journalisten die hand- en spandiensten verrichten voor de overheid.