GGD ‘draait’ over Achterdambeeld

Bronzen beeld Achterdam

Bron: Alkmaar Centraal

De GGD draait en kronkelt over zijn kwalijke rol in de discussie over het beeld, dat bij de Alkmaarse Achterdam moet komen. De dienst geeft ontwijkende antwoorden, die bovendien elkaar onderling tegenspreken, op vragen van Achterdam-ondernemers.

Pandeigenaar Cor Ootes van Alkmaars beroemde prostitutiestraat Achterdam kwam met het idee om naast het Alkmaarse kaasmeisje – dit beeld staat op het Waagplein – de (Duitse) toeristen ook te trekken met een bronzen beeld van een meisje dat het oudste beroep ter wereld verbeeldt. Ootes, verzamelaar van erotische kunst, liet een ontwerp maken door een hem bekende Duitse kunstenaar.

De presentatie van het voorontwerp, een miniatuur van het eigenlijke kunstwerk, in de Duitse stad waar Ootes’ opdrachtnemer werkt en woont, was een doorslaand succes. De burgemeester van de plaats was zo enthousiast, dat ze spontaan aanbood bij de officiële onthulling  op de Dijk hoek Achterdam aanwezig te zijn.

Donker

Ootes: “Deze bijzonder sympathieke vrouw, voornaam Susanne, vroeg nog of ik al een naam had bedacht voor het beeld. Ik zei: “Ja, Susanne’. Ze was in de wolken.”  Korte tijd later verscheen er echter ook donkere wolken boven het beeld, dat voorlopig in de winkel op de kop van de Dijk staat.

Er is een politieke discussie ontstaan over de vraag of het beeld wel moet worden geplaatst. Zo heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad zich anti-Susanne opgesteld, omdat het vrouwonvriendelijk zou zijn.

De groene linksen zeggen zich gesteund te voelen door de GGD. Een arts van de dienst, die de medische controle van de prostituees verzorgt, heeft volgens de politici een aantal sekswerkers gevraagd wat de vrouwen van het beeld vinden. Enkele prostituees zouden ook de vrouwonvriendelijkheid hebben benadrukt. In deze #metoo- en Epstein-tijd bijna een garantie voor publieke verontwaardiging en afkeur.

Kamerverhuurder Frans Snel was verbijsterd over de ophef en vooral het aandeel van de GGD daarin. Hij stelde in drie mailtjes vragen aan de GGD-directie over het hoe en waarom. Vooral de schending van het beroepsgeheim door de arts en de actieve rol die hij of zij speelde bij de enquettering zit hem dwars.

De eerste twee mails werden beantwoord, maar zijn onderling tegenstrijdig. Het antwoord op de eerste mail:

“Tijdens een presentatie van hun werkzaamheden hebben raadsleden gevraagd of zij (medewerkers GGD-post Zevenhuizen, waar de prostituees op controle gaan, red.) wisten hoe de prostituees over het beeld dachten. Desgevraagd hebben de collega’s aangegeven dat zij een aantal vrouwen hadden gesproken die twijfels hadden over (de plaats van) het beeld, maar dat zij, indien door de raad gewenst, daar in opdracht verder onderzoek naar zouden kunnen of moeten doen om een beter beeld te kunnen schetsen.

 

Met vriendelijke groet

Team Communicatie

GGD Hollands Noorden.”

 

De tweede mail is al heel anders van toon, maar maken de zaak niet duidelijker (om het voorzichtig te zeggen):

“Het klopt dat medewerkers informeel enkele sekswerkers gevraagd hebben wat zijn van dit beeld vinden. De arts vroeg zich dat af uit interesse. De vragen zijn gesteld op eigen initiatief. Er is geen sprake van vooroverleg of opdracht aan de GGD om dit te onderzoeken.

(…) In het geval de vraag gesteld zou worden aan de GGD om de mening van de sekswerkers over het beeld te onderzoeken zou de GGD adviseren daar onafhankelijk onderzoek naar te laten doen.”

Op het derde mailtje, waarin Snel expliciet vroeg naar de naam van de arts, de mening van de GGD over de schending van het beroepsheim en de eventuele sanctie die daarop moet volgen is geen antwoord gekomen. “Die is verstuurd vorige week donderdag, met een beantwoordingstermijn van maximaal 24 uur. Tot nu toe zwijgt de GGD in alle toonaarden.”

Het is voor Snel onbegrijpelijk dat een neutraal geachte, medische dienst zich als actieve partij opstelt in een politieke discussie. “En dan dat gedraai en gekronkel. Waren het nu meer medewerkers, was het een arts? Hebben ze de meiden op pad  gestuurd, zoals twee ervan tegen ons hebben verklaard? Wil de GGD zelf onderzoek doen, of onafhankelijk? We beraden ons dan ook op nadere stappen. Dit kan niet door de beugel.”