Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met bijvoorbeeld Oost-Europese migranten, instaat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen. (reactie gemeente Alkmaar 2011)

Onderwerp: prostitutieloket

Alkmaar, 10 november 2014

Geacht gemeenteraadslid,

Wist u dat de gemeente Alkmaar al jarenlang liegt? Dat er een spookloket bestaat in onze mooie gemeente? Dat als gevolg van deze ambtelijke en bestuurlijke leugen hardwerkende exploitanten/beheerders zoals ik hun vergunning (voor de exploitatie van seksinrichtingen) kunnen kwijtraken?

Ik kan me voorstellen dat u verrast bent. Daarom de volgende uitleg. Om een vergunning te krijgen en te houden moet een exploitant zich houden aan een groot aantal regels en voorschriften. Ik verwijs naar de bijlagen 1 en 2.

In dit geval gaat het om punt 16 van de vergunning, verwijzend naar de ‘nadere regels voor seksinrichtingen, ingevolge artikel 3.1.3 van de algemene plaatselijke verordening (APV) in Alkmaar’.Van belang zijn punt 5 tot en met 8. Daarin staat, kort gezegd: “De exploitant mag, op straffe van intrekking van zijn vergunning, alleen kamers verhuren aan prostituees die een registratiebewijs van het prostitutieloket hebben.”

Heeft Alkmaar dan zo’n prostitutieloket? Ja, althans volgens www.veiligheidshuizen.nl wel. Zie bijlage 3. Deze site meldt, ongetwijfeld op basis van door ambtenaren en bestuur van de gemeente aangeleverde informatie: “1 maart 2010. Alkmaar heeft sinds vandaag een prostitutieloket.(…) De prostituee mag niet eerder aan het werd in Alkmaar nadat zij zich heeft gemeld bij het ‘prostitutieloket’ in het Stadskantoor.”

Ik wilde dit loket met eigen ogen zien en heb mij daarom op de middag van 6 november 2014 vervoegd bij het Stadskantoor. De ambtenaar die ik aansprak wist van toeten noch blazen, waarop zij de mij bekende ambtenaar vergunningen om uitkomst vroeg. Zij heeft vervolgens tegenover mij verklaard: “Het prostitutieloket is er (nog) niet.” Ik heb een uitdraai van de genoemde webpagina met daarop die verklaring op schrift.

Toch werken er ‘getrainde ambtenaren’ bij dit spookloket, als we burgemeester Piet Bruinooge mogen geloven. In zijn brief aan de Tweede Kamer, over de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche dd 3-3-2011, schrijft de burgemeester: “Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen.”

1

Om in de volgende alinea aan te geven dat deze gemeentelijke medewerkers werken bij ‘het registratieloket’. Dit is, mijns inziens, de formele benaming van wat in de volksmond is gaan heten ‘het prostitutieloket’. Het spookloket, zoals we het voortaan moeten noemen, want, zoals geconstateerd, is het loket er (nog) niet. NB: let ook op de tijdsaanduiding: eind 2010, terwijl het loket al sinds maart van dat jaar open zou zijn. Zes maanden ongetraind aan het werk?

Dat leidt tot de volgende conclusies:

  • www.veiligheidshuizen.nl liegt in commissie met de gemeente Alkmaar;
  • De gemeente Alkmaar liegt;
  • De gemeente Alkmaar beschikt over een spookloket;
  • De gemeente Alkmaar kan elke vergunning intrekken, omdat de prostituee die in de gemeente werkzaam zijn niet over een registratiebewijs van het spookloket kunnen beschikken;
  • Het werkt wordt de ondernemers in de seksindustrie onmogelijk gemaakt. Dat gebeurt met opzet, want het is een feit van algemene bekendheid dat burgemeester Piet Bruinooge de prostitutie, te beginnen met de Achterdam, de nek wil omdraaien. Hij zadelt ons weer met hoge kosten op, doordat de exploitanten voor de zoveelste keer advocaten moeten inschakelen om bezwaar te maken. Saillant detail in deze: we maken al jaren bezwaar tegen iets dat niet bestaat.

Ik ga er van uit dat uw partij snel een einde wil maken aan deze uiterst onverkwikkelijke situatie. Door in de eerstvolgende raadsvergadering vragen te stellen over de bovengenoemde leugenachtige praktijken, kunt u er aan bijdragen om deze smet op het blazoen van onze gemeente permanent te verwijderen.

Ik reken op u.

Met vriendelijke groet,

Frans Snel

PS: Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om mij te mailen: [email protected]

Bijlage 3 F. Snel