Piet Bruinooge is een slechte verliezer!

Piet Bruinooge is een slechte verliezer. Nadat hij bij de rechter een smadelijke nederlaag heeft geleden in de slepende zaak rond de vierde peeskamer voor Achterdam 3-5, heeft winnaar Frans Snel hem, overdrachtelijk, de hand willen reiken. De Alkmaarse ´weg met de prostitutie´-burgemeester heeft niet eens het fatsoen gehad om te reageren.

De gemeente had de vergunning voor een vierde peeskamer voor Achterdam 3-5 niet mogen weigeren, luidde het heldere vonnis van de Alkmaarse bestuursrechter eind december 2018. Zes jaar lang heeft kamerverhuurder Frans Snel, die sinds mensenheugenis drie ramen in het pand exploiteert, in geldverslindende procedures tevergeefs gevochten tegen de gemeente.

Of liever gezegd tegen gristelijke burgemeesterpiet, die het liefst de Achterdam en helemaal de straatvechter Frans Snel het liefst in een zwart gat ziet verdwijnen. Maar Snel hield vol en dat bleek te lonen.

In het (voorlopig en hopelijk) laatste proces bij de Alkmaarse bestuursrechter op 21 november 2018 krijgt de ondernemer zijn zin. De Raad van State had namelijk beslist in 2017 dat Alkmaar de maximaal 69 vergunningen moet verdelen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Snel dient als een van de eerste van de vijf vaste Achterdam-exploitanten een vergunning in voor ‘zijn’ drie kamers en een voor de ‘extra’. De laatste wordt – weer – geweigerd. Bruinooge weet op voorhand dat hij daarmee flinke juridische risico’s neemt, blijkt uit e-mailverkeer dat per ongeluk ook in de mailbox van Snel terechtkomt. En dat komt uit.

Onbepaald

Zoals Snels advocate Vera Platteeuw in de rechtszaal al heeft opgemerkt, constateert de rechter een kleine twee maanden geleden ook dat de gemeente in feite ‘vergunningen voor onbepaalde tijd’ uitgeeft. Nieuwe kamerexploitanten komen er nooit tussen en een ondernemer zoals Snel die wil uitbreiden, kan dit plan wel op zijn buik schrijven.

Het is niet de enige tik over de vingers voor Bruinooge cs. De gemeente had tijdig, duidelijk en voor alle belangstellenden begrijpelijk in het openbaar moeten vertellen hoe de vergunningenverdeling loopt op basis van wie het eerst komt,… Nu zijn de regels vaag en voor meerdere uitleg (maar wel steeds in het nadeel van Bruinooges tegenstander Snel) vatbaar, aldus de rechter.

Snel boekt winst, maar wel met een wrang bijsmaakje. Omdat de 69 kamers al vergund zijn, kan de rechter Snel niet zijn vierde kamer alsnog geven. Hij moet wachten tot 2020, bij de nieuwe ronde vergunningverlening. Wel moet de gemeente de proces- en Snels advocaatkosten van bijna 2400 euro betalen.

De winnaar: “Ik kan voor de drie jaar dat ik ten onrechte ben geweigerd, een schadevergoeding eisen.” Snel zit vervolgens zes weken lang in spanning, of Bruinooge ondanks het vernietigende vonnis toch nog in hoger beroep gaat. De termijn verloopt zonder dat de burgemeester of een van zijn discipelen iets van zich heeft laten horen.

Bovendien zwijgt Bruinooge in alle talen, nadat Vera Platteeuw kort na de uitspraak namens Snel officieel heeft opgeroepen de strijdbijl te begraven. Op 27 januari schrijft ze aan de juridisch adviseur van de burgemeester: “Mag ik van u vernemen of bij de gemeente (zegge de burgemeester) de bereidheid is om te bekijken of partijen er minnelijk uit kunnen komen?”

Onbeschoft

Reactie vanaf het stadhuis: nul. Snel is er helemaal klaar mee. “Ik vind het ronduit onbeschoft van Bruinooge dat hij noch op de uitspraak, noch op ons voorstel reageert. Zo ga je niet met je burgers om, ook al ben je het niet eens met die man of vrouw. Zo onfatsoenlijk, zulke slechte manieren: en maar afgeven op sekswerkers.”

Snel zal zijn misnoegen over de Langestraatregent ook aan de gemeenteraadsleden overbrengen. “Ik verwacht daar echter geen heil van. In het verleden hebben ze de Achterdam en mij ook altijd laten zakken en liepen ze als schoothondjes achter Bruinooge aan. Dat zal nu niet anders zijn.”

 

Woensdag 6 februari update

Of het bovenstaande artikel van twee dagen geleden de aanleiding is, weten we niet. Maar Bruinooge heeft via zijn juridisch adviseur nu een teken van leven gegeven. Zij mailt Vera Platteeuw dat ‘de burgemeester, ook naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, geen aanleiding ziet om het aantal werkruimten te verhogen van 69 naar 70. Op dat punt zal het beleid dan ook niet worden aangepast.’  

‘Wel heb ik vernomen dat er ander beleid zal worden voorbereid voor de verdeling van de schaarse exploitatievergunning. Er zal een verdeelsleutel komen, waarmee de ‘extra’ kamer op de Achterdam op een eerlijke, objectieve wijze kan worden verdeeld.’

‘Voor een gesprek met de heer Snel ziet de burgemeester op dit moment geen aanleiding.’

Snel: ‘Het resultaat blijft nul. Vernomen, voorbereid? Klinkt vaag, er staat geen jaartal bij. En we weten: traineren is Bruinooges grote hobby. Bovendien: ‘een verdeelsleutel voor een eerlijke, objectieve wijze van verdeling van de ‘extra’ kamer’? Hoezo verdeelsleutel. De Raad van State en nu ook de bestuursrechter zijn toch duidelijk geweest. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bruinooge neemt weer een loopje met ons.”