’Kamerverhuurder’ geeft langlopende vete niet op

De witte letters op zijn zwarte T-shirt maken duidelijk dat Frans Snel zijn kruistocht tegen het Alkmaarse college nog niet heeft opgegeven. En dat is hij in de toekomst ook zeker niet van plan. De ’kamerverhuurder’ aan de Achterdam wil in het Alkmaarse prostitutiestraatje een extra raam. Burgemeester Piet Bruinooge zou het Snel misgunnen.

De exploitant van Achterdam 3-5 strijdt al jaren voor een vierde peeskamer in dat pand. Gisteren vocht hij de afwijzing aan bij de bestuursrechter. ,,Het is een gevolg van een lange vete met burgemeester Bruinooge’’, zo vatte Snels advocate Vera Platteeuw de kern van het conflict samen.

De 76-jarige nestor onder de raamexploitanten voert al jaren een bittere strijd tegen het college en de burgemeester in het bijzonder. Na de herschikking van de Achterdam – waarbij het aantal prostitutieramen in 2011 was teruggebracht van 134 naar 69 – hield Snel zelf uiteindelijk drie ramen over en diende hij sindsdien meerdere verzoeken in voor een vergunning voor een vierde kamer in hetzelfde pand. De gemeente wees de vergunningaanvraag steevast af, in 2017 met het argument dat de leegstaande kamer van Snel ’niet was beoordeeld op hygiëne en zedelijkheid’. ,,Ten onrechte’’, benadrukte Platteeuw, die eerder aantoonde dat het hygiëneonderzoek wel degelijk met goed gevolg was uitgevoerd.

Gisteren verwees Platteeuw naar een uitspraak van de Raad van State, waarin was bepaald dat de toewijzing aan de Achterdam-exploitanten op basis van een roulatiesysteem tot stand had moeten komen. ,,En volgens het principe ’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ nadat een complete aanvraag is ingediend’’, verduidelijkte Platteeuw, die meldde dat Snel ruimschoots aan alle voorwaarden had voldaan. ,,Er zijn minimaal twee andere exploitanten die hun aanvraag later hebben ingediend .’’

Simone Smit, advocate namens de gemeente Alkmaar, weersprak dat er sprake is van een slepende ruzie tussen de gemeente Alkmaar en Snel, maar in haar betoog kon zij de willekeur van het gemeentelijke beleid niet wegnemen. ,,Er geldt op de Achterdam een maximum van 69 vergunde ramen en er is geen reden om aan dat aantal te tornen.’’ Waarom de vergunningen aan wie zijn verleend, bleef schimmig in het betoog van Smit.

Mocht bestuursrechter E. Jochem kamerverhuurder Snel in het gelijk stellen, kan de gemeente tijdelijk een zeventigste kamer toestaan of vanaf 30 augustus 2020 – wanneer de drie jaar durende overeenkomst afloopt – de vergunning van een andere exploitant aan Snel overdragen. ,,Een vervelende situatie omdat op deze manier de exploitanten van de Achterdam tegen elkaar worden uitgespeeld’’, zo nam Platteeuw al een voorschot op de toekomst.

Uitspraak over zes weken.

bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl