Geachte mevrouw Platteeuw,

Van de financiële afdeling van de gemeente Alkmaar heb ik begrepen dat de betaalbaarstelling na het genomen schadebesluit in de bovengenoemde zaak niet afgerond kan worden omdat de exacte gegevens als rekeningnummer, naw-gegevens van de ontvanger etc niet door u zijn aangeleverd.

Ik verzoek u dan ook om per mail op te geven aan wie het in het besluit d.d. 26-09-2014 vastgestelde schadebedrag ad € 16.949,23 overgemaakt moet worden.

Is dat uw derdenrekening of is dat de rechtstreekse rekening van de heer Snel? Graag vernemen wij dat van u met daarbij de verdere gegevens die nodig zijn om de betaling te kunnen doen. Ik zal uw bericht dan doorsturen aan de juiste afdeling die voor betaling kan zorgdragen.

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,
Hartog

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid gemeente Alkmaar
Tel 14072
(werkdagen: maandag t/m donderdag)