Na 5 jaar procederen, heb ik de strijd verloren om een vierde kamer op de Achterdam.
Het gemeentebestuur van Alkmaar wordt hartelijk bedankt voor alle tegenwerking.
De stad regeren is dus niet vooruitzien.

Ik wil vanaf nu dan ook geen enkele politicus meer horen klagen dat de prostitutie de illegaliteit in gaat.

Frans Snel

Deze advertentie verschijnt morgen in de plaatselijke courant. Kamerverhuurder Frans Snel geeft op deze manier uiting aan zijn boosheid om de uitspraak van de Raad van State. Snels verzoek om op Achterdam 3-5 een vierde kamer te mogen openen, is afgewezen.

Vijf jaar geleden begint Snels strijd tegen de weigering van Alkmaars burgemeester Piet Bruinooge hem een vergunning te verstrekken voor een vierde peeskamer. En nu is aan die strijd een einde gekomen, met als resultaat dat Snel naar zijn vierde kamer kan fluiten.

Volgens de raad had Bruinooge het volste recht om het maximaal aantal kamers op 69 te bepalen. Dat was in verhouding tot de toenmalige grootte van de stad en zelfs eentje meer leidt, spreekt de raad de burgemeester na, ‘wel degelijk tot een grotere aantasting van de openbare orde en het woon- en leefklimaat’. Dat daar geen enkel bewijs voor is, zoals Snel en zijn advocaat tijdens de zitting in Den Haag zeiden, negeert de raad.