Reactie op brief Roel Hildebrand in Alkmaarsche Courant, Lezers Schrijven dd 19 mei 2017

Geachte heer Hildebrand,

Tot mijn grote spijt moet ik constateren dat u doet wat helaas velen doen als het om de Achterdam gaat: zomaar iets roepen of schrijven, zonder de feiten te kennen. Kern van die ongefundeerde kritiek, ook die van u, is veelal ‘de overlast’.

Overlast, misstanden. Welke dan? Hoeveel? Waar? Wanneer? ‘Menig omwonende kan zich nog levendig de nachtelijke overlast herinneren van Achterdam’, lees ik in uw opstel. Menig? Hoeveel zijn dat er? Hebt u ze allemaal gesproken? ‘herinneren’? Over welke ‘slechte, oude tijd’ hebt u het?

Laat ik u en al die anderen dan maar eens opheldering geven. Aan de hand van de, door de politie verstrekte gegevens van meldingen van overlast (overige delicten openbare orde) op of door de Achterdam. In het jaar 2010: 2. In 2011: 0 (nul). 2012: 4. 2013: 0. 2014: 1. 2015: 0. 2016: 0. Teken daarbij aan dat tot najaar 2011 er meer dan 130 kamers zijn en daarna het aantal vergunningen is gesteld op maximaal 69.

Ik nodig u van harte uit het complete overzicht van de politie bij mij op kantoor te komen inzien. Het kan niet anders dan dat het u de ogen zal openen. Ik wil hier en nu echter nog wel een voorbeeld geven van de scheve beeldvorming, die met name het stadhuis veroorzaakt. Ik citeer uit recente gemeentebladen:

‘Uit een landelijke evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod, die in 2007 werd afgerond, is geconcludeerd dat de positie van de prostituee sinds 2000 niet per se is verbeterd en dat misstanden nog steeds voorkomen. Juist in die periode constateerde Alkmaar dat er ook hier ernstige misstanden voorkwamen, zoals bijvoorbeeld mensenhandel’.  Hier actuele politiecijfers, die een heel ander licht op de Achterdam werpen. Mensenhandelincidenten 2014: 2, 2015: 3, 2016: 0.

Op 15 december 2016 nam de raad een motie verruiming openingstijden Achterdam aan. Omdat ‘zo’n verruiming een belangrijke bijdrage kan leveren om de illegale prostitutie in de wijken te reduceren. En dat ‘door de concentratie op 1 plek in de stad de controle en toezicht beter gewaarborgd kunnen worden’.

Volgens mij sluit dat naadloos aan bij de doelstellingen van burgemeester Piet Bruinooge,  die in het openbaar zegt ‘de overlast en misstanden in de Alkmaarse prostitutiebranche terug te brengen’.  Het middel van de verruiming is veel beter voor de branche en veel goedkoper dan een blik agenten opentrekken. U weet waarover ik het heb: operatie Telraam. Op 15 maart 2013 werd een legertje dienders losgelaten op de Achterdam,  die tientallen sekswerkers meenamen voor een urenlang verhoor. Daar is niets uitgerold, ook al wilde een politiebaasje eerder in deze krant ons anders doen geloven.

Snelheid van handelen in de kwestie-verruiming is in ieders belang, ook in het uwe.

Met vriendelijke groet,

Frans Snel