‘Politiejurist moet worden vervolgd voor smaad’

Frans Snel wil dat jurist A. J. Buurma van de politie Noord-Holland alsnog wordt vervolgd voor smaad en laster. De kamerverhuurder lijdt schade doordat de politiefunctionaris hem in verband brengt met illegale en criminele activiteiten. Soortgelijk laster staat in een zojuist verschenen gemeenteblaadje.

Snels advocaat Bas van Faassen is bij het Amsterdamse gerechtshof een zogenoemde artikel 12-procedure begonnen. Hij klaagt het openbaar ministerie en de politie aan, nu die hebben besloten om politiejurist Buurma niet te vervolgen voor zijn uitlatingen, gedaan op 15 september 2016.

Die dag had in de rechtbank Alkmaar de rechtszaak plaats van Snel tegen de gemeente Alkmaar en het korps, die weigerden de ondernemer op grond van de wet openbaarheid van bestuur (wob) te informeren over 30 meldingen van mensenhandel in Alkmaar.

Snel, al 30 jaar werkzaam in de prostitutie en met een blanco strafblad, doet er alles aan om de seksbusiness schoon te houden. Daarom wil hij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, om narigheid te voorkomen dan wel tijdig tegen te gaan.

Oost-Europees

De bestuursrechter besliste later dat de politie Snel moet vertellen wanneer die meldingen zijn gedaan, en dat was tegen het zere been van Buurma. Tijdens de zitting zei hij het volgende: “Als er ook maar de geringste kans is dat de heer Snel kan achterhalen om welke Oost-Europese vrouw het gaat, moeten we ze niet vrijgeven. Tenslotte werkt de heer Snel in de prostitutie en dat is, zacht gezegd, een grijs gebied.”

Snel wordt over die aantijging laaiend. Even later, buiten de rechtszaal, wijst hij de ambtenaar terecht: “Prostitutie is legaal, de mensen die er in werken zijn legale ondernemers, dus dit wil ik nooit meer van u horen.” Maar het leed is al geschied. Journalist Arno Ruitenbeek tekent de woordwisseling op en publiceert daarover.

Van Faassen: “De reputatie en goede naam van Snel zijn door deze uitlatingen publiekelijk aangetast. Dat blijkt wel uit het feit dat hij nadien meermaals heeft moeten ondervinden dat hij zowel in privétijd alsmede voor, na en tijdens zijn werk wordt aangesproken over deze uitlatingen. Frans Snel moet ondergaan dat hij wordt bevraagd naar zijn kennelijke kwade intenties, waar vanuit de samenleving nu vragen over worden gesteld.”

“Men vraagt aan hem of hij van plan was de prostituees die misstanden rapporteerden onder druk te zetten teneinde die meldingen in te doen trekken en meer van zulks. Een en ander heeft tot gevolg dat potentiële huurders van de panden van de heer Snel deze panden links laten liggen en bestaande huurders overwegen om uit de panden van de heer Snel te vertrekken.”

Aangifte

Snel doet daarom op 10 november op persoonlijke titel aangifte tegen Buurma, maar heeft zes dagen later al een brief in huis dat het OM niet zal overgaan tot vervolging. Uit het bericht ‘geen nader onderzoek’ van de politie blijkt dat er als reden van geen vervolging wordt opgegeven dat de politie van mening is dat de door de heer Buurma gedane uitlating niet valt binnen de juridische criteria van het feit smaad/laster.

Ook bedient de politie zich weer van de geijkte methode om de boodschapper, lees Ruitenbeek, de schuld te geven: ‘Voorts valt het Buurma niet aan te rekenen dat er een krantenartikel is gepubliceerd waarin de smadelijke opmerking van de heer Buurma is opgenomen’.

Voor Snel en Van Faassen reden om naar het hof te stappen met de eis Buurma toch te vervolgen. De advocaat daarover: “De uitlating is gedaan op een openbare terechtzitting. Juist omdat Snel alles in het werk stelt om zijn reputatie zonder enige smet te houden, is de uitspraak van Buurma extra smadelijk en lasterlijk te noemen.

“De gedachte achter de uitspraak is helder. Klager mocht geen informatie krijgen over de meldingen. Als klager die informatie zou krijgen zouden de desbetreffende vrouwen gevaar lopen, zo redeneerde  Buurma en zo sprak hij dit ook uit tegen Snel. In het bijzijn van de rechtbank, medewerkers van de gemeente en overig publiek, pers inbegrepen. Dat toehoorders zijn woorden overnemen of publiceren is voor risico van Buurma.”

Grijs

Buurma’s denigrerende opmerking blijkt niet op zichzelf te staan. De editie van 13 februari van het Gemeenteblad, een officiële uitgave van de gemeente Alkmaar, spreekt boekdelen. In dit epistel gaat het over het ‘handhavingsarrangement prostitutie Alkmaar 2016’.

Hoewel prostitutie sinds 2000 gelegaliseerd is, laten anti-prostitutieburgemeester Piet Bruinooge en de zijnen het niet om de seksbranche in een kwaad daglicht te stellen. Een passage: ‘Prostitutiebedrijven zijn een kwetsbare branche gezien de relatie met strafbare feiten zoals uitbuiting en mensenhandel.’

Snel is woedend over het geschrift: “Ze grijpen elke gelegenheid aan om ons kapot te maken. Maar dat zal ze niet lukken. Ik ga nog liever strijdend ten onder dan dat ik me in een hoek laat drukken door die zedenpredikers.”