Geachte heer Holweg,

Ik kom een enquete tegen, waarin de gemeente Utrecht ‘onderzoekt hoe er meer veilige en gezonde plekken voor seks kunnen komen’. Mijn eerste vraag aan u, cq aan uw wethouder Eerenberg is dan: Is dit de zoveelste poging het al jaren aangekondige, maar nooit gerealiseerde Nieuwe Zandpad weer op de lange baan te schuiven?
Waar blijven de concrete plannen voor dat Nieuwe Zandpad?
Waar ligt het aan dat het zo lang duurt?

Is van tevoren berekend hoeveel reacties er moeten komen op die enquete om die serieus te kunnen nemen/ om die mee te laten wegen in de blijkbaar al zo moeizame besluitvorming?

Hoeveel reacties hebt u tot nu toe gekregen en wat is de teneur?

Antwoord:

Legale prostitutie in Utrecht, komt het er ooit nog weer van?

Door Arno Ruitenbeek

Legale prostitutie in Utrecht, komt het er ooit nog weer van? Als een enquête met vragen als ‘Hoe lang wilt u reizen voor een bezoek aan een sekswerker?’ soelaas moet bieden, is dat nog maar de (veel gestelde en nooit beantwoorde) vraag. Van het beloofde Nieuwe Zandpad is in geen velden of wegen iets te bekennen.

Op de site van RTV Utrecht worden we nog even fijn herinnerd aan de ondergang van de prostitutie in de vierde stad van Nederland. Utrechts ex-burgemeester Aleid Wolfsen liet tien jaar geleden de sekswoonboten op het Zandpad sluiten, omdat er van alles mis zou zijn (vrouwenhandel, gedwongen prostitutie). De ramen in de Hardebollenstraat gingen ook dicht. Twee jaar geleden ging de tippelzone aan de Europalaan dicht.

De schimmel zit intussen op de belofte een Nieuw Zandpad te openen. In feite gebeurt er niets, of het moet het ín september 2022 verschenen rapport van de commissie-Sorgdrager zijn. Winnie Sorgdrager, D66’er, juriste, ooit minister van justitie en haar trawanten bekeken in opdracht van de gemeente ‘hoe het seksbeleid goed vorm kan worden gegeven’. De aanbevelingen zijn nogal vrijblijvend, zoals ‘moderniseer het sekswerkbeleid’ of ‘vereenvoudig de regelgeving voor privéhuizen en seksclubs’.

Prostitutieloos

Op zoek naar de laatste stand van zaken in prostitutieloos Utrecht stuitten we op een enquête, waarin naar de mening van sekswerkers en klanten wordt gevraagd. Aan Jelle Holweg, woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder Eelco Eerenberg, leggen we in dat verband een paar vragen voor.

Is deze enquête een zoveelste poging het al jaren aangekondigde, maar nooit gerealiseerde Nieuwe Zandpad weer op de lange baan te schuiven?

Holweg: ,,De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat sekswerkers hun beroep veilig en legaal kunnen uitvoeren in de stad. Maar het creëren van nieuwe veilige en schone werkplekken voor sekswerkers is niet eenvoudig. We hebben een groep experts (de commissie-Sorgdrager) advies gevraagd over hoe we ons sekswerkbeleid goed kunnen vormgeven.

We zijn de afgelopen maanden met belanghebbenden in gesprek gegaan over het rapport van de commissie. De enquête die u noemt is daar een onderdeel van. Het adviesrapport en de gesprekken daarover gebruiken we om te bepalen hoe we invulling willen geven aan sekswerk in Utrecht. Voor de zomer reageert het college van B&W inhoudelijk op het rapport.”

Waar blijven de concrete plannen voor het Nieuwe Zandpad?

Antwoord: ,,De gemeente is zich bewust van de bezwaren omtrent de locatie het Zandpad en zoekt eerst naar andere plekken in de stad voor sekswerk. Wanneer op andere locaties in de stad voldoende plek gevonden is voor sekswerk, heroverwegen we of en hoe het Zandpad voor sekswerk behouden moet blijven.”

Lang

Waar ligt het aan dat dit zo lang duurt?

,,De gemeente werkt inderdaad al een tijd aan de realisatie van meer werkplekken voor sekswerkers in de stad. Dit is niet eenvoudig. Helaas is het bij het Nieuwe Zandpad meerdere keren niet gelukt om exploitanten te vinden die aan de gestelde eisen voldeden.”

Is van tevoren berekend hoeveel reacties er moeten komen op die enquête om die serieus te kunnen nemen/om die mee te laten wegen in de blijkbaar al zo moeizame besluitvorming?

,,We hebben niet vooraf bepaald hoeveel reacties wij wilden hebben.”

Hoeveel reacties hebt u tot nu toe gekregen en wat is de teneur?

,,We ontvingen tot op heden 171 reacties. Deze hebben we nog niet geanalyseerd. In haar inhoudelijke reactie zal het college van B&W op de resultaten van de gesprekken met belanghebbenden ingaan, inclusief deze enquête.”

Kortom, gepraat wordt er veel. Heel veel.