Wij hebben het persbericht van de heer Ruitenbeek onder ogen gekregen. De heer Snel stelt in een schrijven aan de betreffende journalist dat Alkmaar vergunningen intrekt of handhavingstrajecten start als blijkt dat exploitanten van seksinrichtingen werkruimten verhuren aan prostituees die niet ingeschreven staan bij het zogenaamde prostitutieloket van de gemeente.

Die informatie is niet juist.

Hoewel burgemeester Bruinooge voorstander is van registratieplicht van sekswerkers om daarmee een barrière op de te werpen tegen mensenhandel en uitbuiting in de prostitutiesector heeft de burgemeester meermalen aangegeven dat hij met de invoering van de registratieplicht wacht op de invoering van de WRP (Wet Regulering Prostitutiebranche), die als doel heeft uniformiteit van beleid te bieden zodat misstanden op de meest effectieve manier door gemeenten, politie en justitie kunnen worden aangepakt. De WRP is nog niet van kracht en daarmee heeft Alkmaar nog geen registratieplicht.

De heer Snel heeft zijn informatie gevonden op een site van de Veiligheidshuizen, het ministerie en Het CCV waar duidelijk bij staat dat dit van 2010 is en niet geldig. Hij verbindt daar conclusies aan voor Alkmaar terwijl ambtenaren OOV meer dan eens – namens de burgemeester – met de heer Snel gesproken hebben over hoe wij hiermee omgaan. Daarbij is duidelijk de afspraak gemaakt dat de registratieplicht nog niet geldig is zolang er geen separaat besluit is genomen door de burgemeester en/of de gemeenteraad over invoering ervan. Het is te betreuren dat de heer Snel conclusies trekt op basis van niet correcte informatie.

De burgemeester neemt dan ook afstand van de suggestie van de heer Snel dat “de leugen regeert” in Alkmaar.

Er wordt binnen een Landelijke werkgroep Aanpak Prostitutieproblematiek (o.l.v. het Ministerie van V&J) gewerkt aan de wijziging van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Zodra deze wijziging is opgenomen in de APV van Alkmaar, wordt duidelijk hoe Alkmaar de registratieplicht vorm geeft.