Rechter moet beslissenRechter moet beslissen over vierde raam Frans Snel 

Ondernemer Frans Snel geeft de strijd voor een vierde raam op Achterdam 3-5 niet op. De gemeente Alkmaar blijft de vergunning weigeren, omdat de extra kamer overlast zou geven. Snel: ”Dat is, zachtjes gezegd, onzin.”

Op 16 juli had een hoorzitting plaats over het bezwaar dat Snel (72) had ingediend tegen de weigering van burgemeester Piet Bruinooge om een vierde peeskamer in het pand Achterdam 3-5 (zie foto) toe te staan. Bruinooge beriep zich daarbij op de algemene plaatselijke verordening. In die APV staat dat er op de Achterdam niet meer dan 69 werkruimtes voor prostituees mogen zijn.

Kamer huren Achterdam Alkmaar

Daarmee zit de burgemeester fout, betoogde  Snels advocate Vera Platteeuw reeds in het stadhuis. “Er zijn geen zogenoemde ruimtelijke gronden aangedragen om een grens te stellen aan het aantal ramen. Anders gezegd: nergens staat dat het woon- en leefklimaat in dat deel van de binnenstad er slechter op wordt als er 70 of 75 kamers zijn.”

“Die 69 ramen is een volkomen arbitrair aantal. Het is gewoon het aantal ramen dat in 2011 overbleef van de 125, nadat diverse panden besmet waren verklaard.” De Achterdam-panden zouden gekocht en geëxploiteerd worden met crimineel geld, onder meer afkomstig van de Heineken-ontvoering en drugshandel.

Bruinooge heeft in zijn jongste beslissing gesteld dat hij het bezwaar afwijst, omdat ook in het bestemmingsplan Achterdam het maximumaantal kamers is bepaald op 69 kamers. Een kamer meer leidt tot overlast, aldus de burgemeester. “Daar kan hij geen enkel bewijs voor overleggen”, meent de raadsvrouw over de in haar ogen zeer aanvechtbare beslissing. “Het is zowel een cirkelredenering als het verhaal van de kip en het ei. Eerst werd bij de weigering gezegd dat het bestemmingsplan was gebaseerd op de 69 kamers uit de APV. Nu is het andersom.”

In hoger beroep hoopt Snel de vierde kamer alsnog te krijgen. Dat heeft ook te maken met de voorgeschiedenis. Snel vroeg de vierde kamer aan op 31 juli 2013. Binnen acht weken moest het college van burgemeester en wethouders beslissen over de aanvraag. “Omdat dit pas in januari dit jaar gebeurde, is de wet duidelijk. Dan moet de vergunning voor de kamer van rechtswege worden verleend.”

Die vergunningverlening had bovendien binnen twee weken officieel bekend moeten worden gemaakt. Ook daarover zweeg de gemeente maandenlang. Platteeuw stelde daarom vrijdag 2 mei  Bruinooge en de afdeling vergunningen van de gemeente in gebreke. Pas daarna werd beschikking openbaar gemaakt, zodat bijvoorbeeld omwonenden een bezwaarschrift konden indienen. Gisteren was de laatste dag dat er bezwaar gemaakt kon worden.

De verhuurder van nu zeventien kamers was de afgelopen jaren ‘vaste gast’ in het paleis van justitie in Alkmaar en bij de Raad van State in Den Haag. Hij moest vechten voor zijn rechten, ‘omdat CDA’er Bruinooge mij, maar ook mijn collega’s en de prostituees het leven zuur maakt sinds hij is aangetreden in 2007’.

Hij schreef een zwartboek over de jaren 2011 tot en met 2013. “Een inktzwarte periode voor de Achterdam. Bruinooges antiprostitutiebeleid heeft ertoe geleid dat er sinds 1 november 2011 nog slechts 69 peeskamers op de Achterdam mogen zijn. Het worden er toch 70”, besluit Snel.

Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met mr. Vera Platteeuw, [email protected] Voor andere vragen en interviews is Frans Snel te bereiken via [email protected]