Machtsmisbruik gemeente: Snel krijgt vierde kamer niet De gemeente Alkmaar  misbruikt zijn macht om Frans Snel zijn vierde peeskamer op de Achterdam te onthouden. Dat is de keiharde conclusie die zijn advocaat trekt uit twee ‘aparte’ brieven die de kamerverhuurder recentelijk kreeg. Op 7 september 2017 was het gedonder in de glazen op het stadhuis. […]

Read More

OPA breekt lans voor verruiming openingstijden Achterdam De grootste politieke partij in Alkmaar, OPA, heeft gisteren tijdens de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen, een lans gebroken voor verruiming van de openingstijden van de Achterdam. OPA’s fractievoorzitter Jan Hoekzema was zeer duidelijk. Waar andere raadsleden, VVD-factievoorzitter John van der Rhee uitgezonderd, hun oren lieten […]

Read More

Reactie op brief Roel Hildebrand in Alkmaarsche Courant, Lezers Schrijven dd 19 mei 2017 Geachte heer Hildebrand, Tot mijn grote spijt moet ik constateren dat u doet wat helaas velen doen als het om de Achterdam gaat: zomaar iets roepen of schrijven, zonder de feiten te kennen. Kern van die ongefundeerde kritiek, ook die van […]

Read More

Na 5 jaar procederen, heb ik de strijd verloren om een vierde kamer op de Achterdam. Het gemeentebestuur van Alkmaar wordt hartelijk bedankt voor alle tegenwerking. De stad regeren is dus niet vooruitzien. Ik wil vanaf nu dan ook geen enkele politicus meer horen klagen dat de prostitutie de illegaliteit in gaat. Frans Snel Deze […]

Read More

Achterdam Alkmaar in verzet tegen prostitutiewet De Achterdam komt in verzet tegen de prostitutiewet wrp. “Onze branche wordt de nek omgedraaid”, aldus voorvechtster Barbara van Brakel. Volgende week zal zij haar Alkmaarse collega’s vragen een petitie te ondertekenen tegen de wet. De wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche zou volgens menig politicus dé oplossing […]

Read More

Arie schreef: “BRUINOOGE SLAAT DEUR VOOLOPIG KEIHARD DICHT VOOR FRANS SNEL ZIJN EXTRA PEESRUIMTE OP ACHTERDAM! Het gevecht dat Kamerverhuurder Frans Snel voert tegen de Gemeente Alkmaar en specifiek onze CDA Burgemeester Piet Bruinooge is nog niet ten einde! Inmiddels al weer ruim zes weken geleden kreeg de Kamerverhuurder op de Achterdam via zijn advocaat […]

Read More

DE LAKEI Burgemeester Piet Bruinooge heeft in zijn nimmer aflatende strijd tegen de Achterdam hulp van diverse kanten. Niet alleen van de koddebeiers (inmiddels nationaal, maar niet slimmer) en het openbaar toilet, lees ministerie. Ook uit, voor velen onvermoede hoek is er steun: van de Alkmaarsche Courant / het Noordhollands Dagblad. De redacteuren zijn lakeien, […]

Read More

Fiod zet Frans Snel ‘onrechtmatig’ onder druk om af te zien van exploitatie Achterdam 20-26 Beslissing over 26 peeskamers komt er zo goed als zeker niet Alkmaar – De kans dat Achterdam-exploitant Frans Snel binnen veertien dagen 26 peeskamers erbij heeft, is minimaal. Bestuursrechter M. Zijp wil haar vingers niet branden aan de heikele kwestie. […]

Read More