Achterdam Alkmaar in verzet tegen prostitutiewet De Achterdam komt in verzet tegen de prostitutiewet wrp. “Onze branche wordt de nek omgedraaid”, aldus voorvechtster Barbara van Brakel. Volgende week zal zij ...

Read More »