‘Politiejurist moet worden vervolgd voor smaad’ Frans Snel wil dat jurist A. J. Buurma van de politie Noord-Holland alsnog wordt vervolgd voor smaad en laster. De kamerverhuurder lijdt schade doordat de politiefunctionaris hem in verband brengt met illegale en criminele activiteiten. Soortgelijk laster staat in een zojuist verschenen gemeenteblaadje. Snels advocaat Bas van Faassen is […]

Read More

De politie moet aan kamerverhuurder Frans Snel de data verstrekken van 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar. De bestuursrechter heeft Snel gelijk gegeven in de beroepszaak die hij had aangespannen tegen het korps, dat weigerde hem informatie te verstrekken in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob). Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester […]

Read More

‘Meldingen mensenhandel mogelijk verzonnen’ ‘Alkmaar wil documenten die gedonder geven, niet openbaar maken’  30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar zijn mogelijk verzonnen. Anders kan kamerverhuurder Frans Snel de weigering van de gemeente om hem de stukken te tonen, niet uitleggen. Op 14 oktober heeft over de kwestie een hoorzitting plaats. Op 3 maart 2011 stuurt […]

Read More

De discussie over het prostitutieloket in Alkmaar is nog niet voorbij. Kamerverhuurder Frans Snel  blijft volhouden dat burgemeester Piet Bruinooge een verkeerde voorstelling van zaken geeft.  Bruinooge reageerde dinsdag op het maandag geplaatste bericht op ouderenjournaal ‘Alkmaar liegt over spookloket’. In Snels vergunning staat dat hij alleen kamers mag verhuren aan prostituees die een registratiebewijs […]

Read More

DE LAKEI Burgemeester Piet Bruinooge heeft in zijn nimmer aflatende strijd tegen de Achterdam hulp van diverse kanten. Niet alleen van de koddebeiers (inmiddels nationaal, maar niet slimmer) en het openbaar toilet, lees ministerie. Ook uit, voor velen onvermoede hoek is er steun: van de Alkmaarsche Courant / het Noordhollands Dagblad. De redacteuren zijn lakeien, […]

Read More