De discussie over het prostitutieloket in Alkmaar is nog niet voorbij. Kamerverhuurder Frans Snel  blijft volhouden dat burgemeester Piet Bruinooge een verkeerde voorstelling van zaken geeft.  Bruinooge reageerde dinsdag op het maandag geplaatste bericht op ouderenjournaal ‘Alkmaar liegt over spookloket’. In Snels vergunning staat dat hij alleen kamers mag verhuren aan prostituees die een registratiebewijs […]

Read More

Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met bijvoorbeeld Oost-Europese migranten, instaat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen. (reactie gemeente Alkmaar 2011) Onderwerp: prostitutieloket Alkmaar, 10 november 2014 Geacht gemeenteraadslid, Wist u […]

Read More