Ugly Mugs maak zich er makkelijk van af

Ugly Mugs Nederland heeft, na de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Soa Aids Nederland ook gereageerd op onze kritische vragen over dat meldingsplatform. Hoewel reactie: Ugly Mugs volstaat met de mededeling dat zij ‘de afweging van de AP onderschrijft’. Oftewel, ze maken zich er te makkelijk van af en dat levert onderstaande mail op.

Lees hier wat AP vindt: https://www.nzg-journalisten.nl/tegengaan-van-geweld-tegen-sekswerkers-ook-al-werken-ze-illegaal/ en hier wat Soa Aids inbracht: https://www.nzg-journalisten.nl/prostitutieklanten-worden-niet-aan-schandpaal-genageld/.

 

Aan: Ugly Mugs Nederlands

Ik betreur het ten zeerste dat u zich achter het AP verschuilt en illegale prostitutie dus niet helpt te bestrijden, en zelfs faciliteert. Want De AP zegt: ,,Dit gaat om tegengaan van geweld tegen sekswerkers, ongeacht of zij illegaal of legaal werken.”

Terwijl alle werkers in de prostitutiebranche (ik ben kamerverhuurder op de Achterdam in Alkmaar) mijns inziens een front moeten optrekken tegen (verdergaande) illegaliteit. Maar daar is natuurlijk geen brood mee te verdienen, terwijl Soa Aids Nederland nu een lekkere, gesubsidieerde klus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gekregen als beheerder van Ugly Mugs.NL.

En er daarom niet voor terugdeinst te komen met een slap, dubieus onderzoek over financiële problemen en geweld, van Erasmus MC en natuurlijk Soa Aids Nederland.

Verspreid over twee jaar hebben ruim 400 sekswerkers meegedaan aan dit onderzoek. Dat is een procent per jaar van het geschatte aantal prostituees dat in Nederland werkzaam is. Ik verwijs u daarvoor naar https://sekswerkerfgoed.nl/cijfers-kort/ .

Op deze site leest u ook: ‘Onderzoekers en beleidsmakers praten elkaar na. In talloze binnenlandse en buitenlandse publicaties over de prostitutie in Nederland wordt het getal van 25.000 prostituees genoemd die in de Nederlandse prostitutie werkzaam  zijn. Dit was eerst 30.000. Dit laatste cijfer is een schatting door Vanwesenbeeck et al. gemaakt (1989) in verband met een onderzoek naar hulpzoekgedrag, ook van ex- prostituees. Dit betekent dat alle ex- prostituees, alle mensen die ooit in de prostitutie hebben gewerkt, daarin zijn meegeteld. Dat cijfer is een eigen leven gaan leiden, als zijnde het aantal actieve prostituees in Nederland. Dat vond men later wat veel en toen heeft men met enig natte vinger werk het aantal teruggebracht tot 25.000’.

Wat er ook van zij, een procent gebruiken voor stellingen als: ‘Sekswerkers zijn in coronatijd hard getroffen door de Covid-19-maatregelen. Ze raakten in financiële problemen en kregen te maken met geweld’ (De Telegraaf nav de presentatie van Ugly Mugs en het onderzoek), gaat veel te ver. En dan druk ik me zachtjes uit.

Als er dan vragen worden gesteld over nut en noodzaak van Ugly Mugs Nederland, schermt Soa Aids met de cijfers uit het land van oorsprong, het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft zeven jaar Ugly Mugs ‘geleid tot de veroordeling van 22 recidivisten (waaronder 17 veroordeelde serieverkrachters)’. Ik verwijs hier naar het protocol van Ugly Mugs.NL https://www.uglymugs.nl/files/2022-03/NL_Privacy%20Protocol%20Ugly%20Mugs%20NL.pdf Over cijfers en het belang daarvan gesproken: in dit protocol lees ik dat in het VK in 2017 15.000 sekswerkers zijn. En in het veel kleinere Nederland 25.000?

Het protocol is selffulfilling prophecy. Je krijgt wat je denkt en verwacht. Lees maar: ‘Met de mogelijke komst van de Wet Regulering Sekswerk (WRS), waarbij sekswerkers verplicht een vergunning moeten hebben en daarvoor op gesprek moeten komen bij een ambtenaar – en ten aanzien waarvan een landelijk register wordt bijgehouden – wordt verwacht dat sekswerkers nog meer in de illegaliteit zullen verdwijnen, waardoor de vraag om een instrument om geweld tegen te gaan, zoals Ugly Mugs, nog dringender wordt’. Ugly Mugs moet, omdat het moet, want de cijfers zeggen het.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u zelf eens kritisch nadenkt over dat (typisch) Nederlandse verschijnsel dat we een wet (de WRS) in het leven roepen, die vervolgens (nog meer) sekswerkers de illegaliteit injaagt. Waarna overheids- en gesubsidieerde instanties als Soa Aids Nederland en Autoriteit Persoonsgegevens (ook) de illegale sekswerkers gaan faciliteren.

Zou het niet veel beter zijn als we er voor zorgen dat prostitutie legaal blijft (in 2000 werd het bordeelverbod opgeheven) en illegaliteit en uitwassen worden bestreden? Zoals op de Achterdam, waar ik werk als kamerverhuurder, een straat die een door en door veilige plek vormt voor legale sekswerkers.

Met vriendelijke groet,

Frans Snel

 

Antwoord

Het antwoord kwam al snel, en staat me beter aan:

Beste Frans,

Dank voor je mail.

We zijn het met je eens op het gebied van de WRS. Dit tegengeluid hebben we ook laten klinken tijdens de lancering van Ugly Mugs NL en werd ook overal benadrukt in de media.

Want ook wij willen niet dat meer sekswerkers verder de illegaliteit in verdwijnen. Dat komt de veiligheid en gezondheid van sekswerkers niet ten goede, iets wat wij nastreven met Ugly Mugs NL.

Vriendelijke groet,

Team Ugly Mugs NL