Aan: college van burgemeester en wethouders Van: Kamerverhuur Frans Snel
van de gemeente Alkmaar Achterdam 3-5
Postbus 53 1811 MD Alkmaar
1800 BC Alkmaar

Onderwerp: wet openbaarheid bestuur (WOB)

Alkmaar, 20 november 2014

LS,

Hierbij doe ik een verzoek om informatie op basis van de WOB.

Het betreft onderstaande vragen naar aanleiding van een, door burgemeester Piet Bruinooge ondertekende brief die op 3 maart 2011 aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De burgemeester schrijft: ‘Registratie van prostituees heeft als belangrijk doel signalen van uitbuiting op te vangen en daar op te acteren. Tijdens besprekingen van het wetsvoorstel zijn zorgen geuit over het signalerend vermogen van gemeentelijke ambtenaren. Mijn ervaring daarmee zijn juist zeer positief’.

Van belang voor dit verzoek is de opvolgende alinea met de, door ondergetekende vet gemaakte passage: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.

Mijn vragen zijn:

Wat was de inhoud van die meldingen?

Gingen 30 meldingen over 30 verschillende zaken, of richtten meer meldingen zich op dezelfde zaak en over hoeveel zaken spreken we dan?

Kwamen er 30 meldingen binnen van even zo vele personen, of betreft het individuen die meerdere meldingen deden?

Wat is er gebeurd met die meldingen? (Zijn ze voor nader onderzoek bijvoorbeeld naar de politie of het OM gestuurd?)

Is er actie ondernomen, zijn er bestuurlijke of juridische maatregelen genomen naar aanleiding van de meldingen?

Zo ja, op hoeveel meldingen is actie ondernomen?

Hoeveel meldingen zijn na de genoemde drie maanden binnengekomen?

Wat was de inhoud van deze meldingen?

Wat is er gebeurd met die latere meldingen? (Zijn ze voor nader onderzoek bijvoorbeeld naar de politie of het OM gestuurd?)

Is er actie ondernomen, zijn er bestuurlijke of juridische maatregelen genomen naar aanleiding van die latere meldingen?

Ik wacht op uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Frans Snel